liên hệ với chúng tôi
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.942.257
Truy cập hiện tại 9
Từ 01/01/2021, nghỉ liên tục 05 ngày không phép có thể bị đuổi việc
Ngày cập nhật 12/11/2020

HUELAW - Kể từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ có hiệu lực thi hành, trong đó quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động (NLĐ) nghỉ không phép 05 ngày liên tục.

Từ 01/01/2021, nghỉ liên tục 05 ngày không phép có thể bị đuổi việc 

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

...

e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Như vậy, theo quy định trên thì từ năm 2021 NSDLĐ có quyền đuổi việc NLĐ tự ý bỏ việc không phép từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên (Bộ luật Lao động năm 2012 không quy định trường hợp này). 

Bên cạnh đó, NLĐ cần lưu ý là nếu bị đuổi việc trong trường hợp nêu trên thì NSDLĐ không buộc phải báo trước cho NLĐ được biết mà có thể đuổi việc ngay.

 

Bài viết khác
Xem tin theo ngày