liên hệ với chúng tôi
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.033.600
Truy cập hiện tại 44
Trình tự, thủ tục để xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất?
Ngày cập nhật 15/12/2020

Hỏi:

Nhà đất của gia đình tôi đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nay tôi làm mất Giấy chứng nhận, tôi muốn hỏi trình tự thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Mong Văn phòng luật sư Huế giải đáp. Tôi xin cám ơn.

Đáp:

Sau khi nghiên cứu tài liệu, thông tin do bạn cung cấp, căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 thì trình tự, thủ tục để gia đình bạn xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

1. Hộ gia đình và cá nhân phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại UBND cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Người bị mất Giấy chứng nhận nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

*Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu (mẫu số 10/ĐK);

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân. Trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

3. Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa có trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp tại cấp xã.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Văn phòng luật sư Huế (HUELAW).

Bài viết khác
Xem tin theo ngày