liên hệ với chúng tôi
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.033.494
Truy cập hiện tại 42
Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Ngày cập nhật 21/01/2021

Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Hỏi: Tôi là Nguyễn Bảo A, sinh năm 1980. Tôi chuẩn bị đăng ký kết hôn vào tháng 2/2021. Theo tôi được biết thì khi đăng ký kết hôn thì phải mang theo Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Tôi muốn hỏi trình tự, thủ tục để xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân? Mong Văn phòng Luật sư Huế giải đáp giúp tôi. Tôi xin cám ơn.

Đáp:

Sau khi nghiên cứu tài liệu, thông tin do bạn cung cấp, căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành hộ tịch:

1. Về thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

- UBND cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về nơi cư trú thì UBND cấp xã, nơi đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

2. Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai theo mẫu số 19 Phụ lục 5 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015.

- Trường hợp bạn đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh; nếu bạn là Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài thì bạn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc ghi chú ly hôn tương ứng; Bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân; Giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

3. Về trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ như trên và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản trao đổi với nơi dự định đăng ký kết hôn trước đây để xác minh. Trường hợp không xác minh được hoặc không nhận được kết quả xác minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép bạn lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân.

Bước 3: Nếu bạn có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bạn. Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của bạn và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp bạn đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp bạn không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của bạn.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của bạn đó trong thời gian thường trú tại địa phương. Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bạn.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Văn phòng luật sư Huế (HUELAW).

 

Tập tin đính kèm:
Bài viết khác
Xem tin theo ngày