liên hệ với chúng tôi
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.158.737
Truy cập hiện tại 781
Trình tự thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên
Ngày cập nhật 05/08/2021

Trình tự thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên?

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ công bố giải thể bao gồm:

1/ Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể.

2/ Thông báo giải thể (Theo mẫu Quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021)

Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể: 03 ngày sau khi nộp hồ sơ công bố giải thể

1/ Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giải thể. Lưu ý: Tại biên bản họp ghi rõ số giấy chứng nhận vốn góp và ngày cấp giấy chứng nhận vốn góp của các thành viên góp vốn.

2/ Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể. Lưu ý: Tại quyết định cần ghi rõ các phương án xử lý các khoản nợ (nếu có), các hợp đồng và người lao động (nếu có).

3/ Quyết định thông qua phương án giải thể do người đại diện pháp luật ký.

4/  Thông báo giải thể (Theo mẫu Quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021)

5/ Danh sách chủ nợ đã thanh toán.

6/ Danh sách người lao động.

7/ Biên bản thanh lý tài sản công ty.

8/ Xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc hoàn tất thủ tục giải thể.

9/ Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty.

10/ Giấy ủy quyền đến nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh + bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Văn phòng luật sư Huế (HUELAW)

 

Tập tin đính kèm:
Bài viết khác
Xem tin theo ngày