liên hệ với chúng tôi
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.942.293
Truy cập hiện tại 5
Tố giác về tội phạm và tin báo về tội phạm có điểm gì khác?
Ngày cập nhật 24/10/2020

Chúng ta thường nhắc đến tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị, khởi tố nhưng ít ai để ý đến khái niệm tố giác về tội phạm có khác gì với tin báo về tội phạm không? Vì vậy, bài viết này sẽ phân tích 02 khái niệm trên.

Tại Khoản 1, khoản 2 Điều 144 BLTTHS năm 2015 quy định:

“1. Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

2. Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.”

Như vậy, tố giác và tin báo về tội phạm có những điểm khác nhau sau:

Thứ nhất, Về chủ thể cung cấp:

+ Tố giác về tội phạm: Chủ thể tố giác tội phạm là cá nhân có danh tính, địa chỉ rõ ràng.

+ Tin báo về tội phạm: Ngoài cá nhân, chủ thể báo tin về tội phạm còn bao gồm cơ quan, tổ chức.

Thứ hai, Về yếu tố phát hiện hành vi:

+ Tố giác về tội phạm: Chủ thể phải là người phát hiện, có thể là bị hại hoặc người trực tiếp chứng kiến hành vi có dấu hiệu tội phạm xảy ra.

+ Tin báo về tội phạm: Chủ thể có thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm như được nghe lại, kể lại, có thông tin từ người khác,... và báo cho cơ quan có thẩm quyền.

Với một vài điểm phân tích này, chúng ta có thể phân biệt rõ hơn về 02 khái niệm trên.

 

Bài viết khác
Xem tin theo ngày