liên hệ với chúng tôi
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.975.230
Truy cập hiện tại 2
Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
Ngày cập nhật 16/10/2020

Căn cứ quy định tại Điều 84 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 về Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn: 

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Như vậy, để thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi đã ly hôn thì cần có sự thoả thuận của hai vợ chồng hoặc người đang trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc con thì người kia có quyền gửi đơn đến Toà án yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Đồng thời, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

 

 

 

 

 

Bài viết khác
Xem tin theo ngày